Aktualności

Poprzyj obywatelski sprzeciw

08.03.2018

„W trosce o ochronę praw darczyńców, swobody ich wyborów oraz o niezależność i wiarygodność organizacji pozarządowych, apelujemy o wycofanie projektu zmian ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych” – brzmi tekst sygnowany przez największe organizacje pozarządowe w Polsce.

Uważamy, że nie ma żadnego racjonalnego powodu, aby wprowadzać do ustawy nowe, niejasne przesłanki do odmowy rejestracji zbiórki lub jej wstrzymania i przeznaczenia środków na inny cel – piszą również sygnatariusze. – Przypominamy, że przepisy obowiązujące od 2014 roku zapewniają szefowi resortu kontrolę legalności i społecznej użyteczności zgłaszanych zbiórek. Zgodnie z art. 15 obecnej ustawy minister może odmówić rejestracji zbiórki, gdy wskazany w zgłoszeniu cel jest niezgodny z prawem lub wykracza poza sferę zadań publicznych, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a gdy zbiórkę zgłasza społeczny komitet – jest niezgodny z celem, w jakim komitet został powołany. Odmowa ministra udzielana jest w trybie decyzji administracyjnej.

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” jest jednym z sygnatariuszy apelu zatytułowanego Pozarządowe „nie” dla zmian! Prosimy wszystkie organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne o poparcie tego protestu, który sprzeciwia się zamachowi na prawa społeczeństwa demokratycznego oraz niszczeniu prospołecznych inicjatyw obywatelskich.

Zapoznaj się z pełnym tekstem „Pozarządowe »nie« dla zmian!”

Złóż podpis jako organizacja

Złóż podpis jako osoba prywatna

 

Może Cię zainteresować

Nie dam się zniechęcić

22.03.2018

„Władze się zmieniają, a ludzie niezmiennie potrzebują pomocy, bez względu na przekonania, wiarę, wykształcenie, gusty, przynależności polityczne. A jeśli nasz rząd pragnie udoskonalać przepisy w obszarze społecznym, to ma naprawdę szerokie pole do działania” – podkreśla Anna Dymna.

Dołącz do newslettera