Jak pomagamy

Ośrodek „Dolina Słońca”

Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie „Dolina Słońca” powstał i działa dzięki podatnikom przekazującym nam 1% w rozliczeniu z fiskusem.

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Spotkajmy się”

Warsztaty Terapii Zajęciowej w nadbałtyckim Lubiatowie (woj. pomorskie) wybudowano dzięki, przekazywanym Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, odpisom 1% podatku, a także naszym darczyńcom oraz sponsorom. To jedyna tego typu placówka w gminie Choczewo i okolicy.

Festiwal Zaczarowanej Piosenki

Festiwal Zaczarowanej Piosenki to ogólnopolski, kilkuetapowy konkurs dla utalentowanych wokalnie osób niepełnosprawnych. W trakcie koncertu finałowego, który odbywa się na krakowskim Rynku Głównym, walczą oni o Statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz stypendia. Utwory wykonują w towarzystwie największych gwiazd polskiej piosenki. Projekt po raz pierwszy zrealizowaliśmy w 2005 r.

„Albertiana”

„Albertiana” to Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. W wydarzeniu rokrocznie bierze udział ponad tysiąc osób niepełnosprawnych z całej Polski.

Konkurs Poezji „Słowa, dobrze, że jesteście”

Ogólnopolski Konkurs Poezji dla Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście” organizowany jest od 2011 roku. Jego pomysłodawczynią jest Anna Dymna. Udział w konkursie mogą wziąć osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia, które piszą wiersze. Mogą to być osoby piszące rękami, ustami, stopami, a nawet powiekami (za pomocą specjalnych programów komputerowych). Technika pisarska nie jest ważna, najistotniejsza jest poezja.

Teatr „Radwanek”

Teatr „Radwanek” działa w podkrakowskich Radwanowicach. To grupa dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Fundacji im. Brata Alberta, które na co dzień uczestniczą w zajęciach ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego „Dolina Słońca”.

Koncerty charytatywne

Koncerty charytatywne Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” organizuje wspólnie z Filharmonią Krakowską im. Karola Szymanowskiego. Celem tych wydarzeń artystycznych jest wspieranie chorych oraz niepełnosprawnych artystów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Koncertom towarzyszą licytacje przedmiotów ofiarowanych przez znane postacie życia publicznego.

Akademia Odnalezionych Nadziei

Projekt wspiera edukację osób chorych i niepełnosprawnych w trudnej sytuacji materialnej (stypendia, zakup komputerów, innych pomocy naukowych, opłaty czesnego w szkołach i na wyższych uczelniach).

Asystent Osobisty

Program „Wsparcie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej – asystent osobisty” to projekt Fundacji dofinansowywany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Dlaczego warto

Od 2003 roku pomagamy osobom niepełnosprawnym i działamy na rzecz ich społecznej integracji. Do tej pory udało nam się wesprzeć ponad 24 tysiące takich osób. Nie dokonalibyśmy tego bez zaangażowania naszych darczyńców i wolontariuszy. Każde wsparcie daje nam siłę i motywację do dalszego działania. Razem możemy zmieniać świat osób niepełnosprawnych na lepszy i piękniejszy! Dołącz do nas!

Dołącz do newslettera