fbpx

Podaruj 1,5% podatku

„Osoby niepełnosprawne intelektualnie pokazują nam, jak bardzo można się cieszyć prostotą gestów i słów. Takie osoby niczego nie udają. Kontakt z nimi może na nas działać uzdrawiająco, możemy uczyć się od nich rzeczy najważniejszych” – podkreśla Anna Dymna.

Przekazując nam 1,5% podatku, pomagasz troszczyć się o dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 1,5% to niewiele, ale dla naszych podopiecznych ma on ogromne znaczenie. Potrzebujemy Twojego wsparcia, aby każdego dnia móc pomagać potrzebującym. Również tym, którzy, ze względu na wysoki stopień niepełnosprawności, o pomoc dla siebie nie potrafią nawet prosić.

Każdy z nas jest inny, ale wszyscy tak samo potrzebujemy miłości. Bądźmy razem. Mimo wszystko.

Komu pomaga Twój 1,5% podatku

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” opiekuje się dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Działamy od ponad 20 lat. Do tej pory wsparliśmy leczenie, rehabilitację i edukację ponad 40 000 osób w całej Polsce.

Warto zapisać nasz KRS: 0000174486

Dzięki odpisom z podatku wybudowaliśmy dwa nowoczesne ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne: „Dolinę Słońca” w Radwanowicach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie. Obecnie w Lubiatowie budujemy również ośrodek wytchnieniowy dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizujemy także ogólnopolskie projekty integracyjne, finansujemy leczenie, rehabilitację oraz edukację osób ciężko chorych i niepełnosprawnych w całej Polsce.

 

Pobierz program PIT

Pobierz druki PIT

e-PIT/gov

e-PIT/bez logowania

Kontakt dla osób potrzebujących pomocy technicznej z programem:
email: pit-pomoc@formsoft.pl
tel. 76 854 79 58
(dni robocze g. 8.00-16.00)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Przekazanie jednego i pół procenta jest bardzo proste i zupełnie darmowe – nie wpłynie na wartość zwrotu podatku.

Potrzebujesz jedynie numeru KRS organizacji, którą chcesz wesprzeć, oraz obliczonej kwoty 1,5% Twojego podatku. Przed dokonaniem rozliczenia warto upewnić się, że podany został właściwy numer KRS przypisany do wybranej fundacji czy stowarzyszenia. Zachęcamy do skorzystania z naszego programu do rozliczeń. Wskaże on rubryki, w których trzeba umieścić odpowiednie informacje, oraz obliczy za Ciebie wartość 1,5%.

Prawo do przekazania jednego i pół procenta podatku ma każdy podatnik rozliczający się w danym roku podatkowym, który nie jest z podatku zwolniony.

Więcej dowiesz się czytając https://www.podatki.gov.pl/pit/

W tym roku wyznaczono następujące terminy złożenia deklaracji podatkowej:

  • od 15 lutego 2022 r. do 2 maja 2023 r. – PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39

W tym roku wydłużono możliwość rozliczania PIT-28 w stosunku do roku ubiegłego.

Najpopularniejsze formularze to PIT-36 oraz PIT-37.

PIT-36 wypełniają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT-37 jest przeznaczony dla osób, które pracują na umowie o pracę, o dzieło lub zlecenie.

O innych rodzajach PIT-ów możesz przeczytać tutaj https://www.podatki.gov.pl/pit/abc-pit/zeznania/

 

Tak! Jest to grupa, która wspiera nas najliczniej. Dziękujemy, że możemy na Ciebie liczyć.

Jak to zrobić?

Nie musisz składać zeznania podatkowego. Wystarczy, że wypełnisz PIT-OP, czyli formularz informujący urząd o tym, że chcesz przekazać 1,5% podatku. Znajdziesz go tutaj: PIT-OP za rok 2023. Możesz wypełnić go elektronicznie, wysłać pocztą lub zanieść do urzędu. Do wypełnienia formularza potrzebujesz swoich danych osobowych oraz numeru KRS organizacji, którą chcesz wesprzeć.

Nie potrzeba do tego żadnych specjalnych dokumentów. Wystarczy, że przy wypełnianiu zeznania jeden z małżonków zaznaczy odpowiednią rubrykę i wpisze dane współmałżonka. Wymagany jest również wyłącznie jeden podpis.

Prawo do rozliczania się ze współmałżonkiem posiadają osoby, które pozostawały przez cały rok w związku małżeńskim oraz we wspólnocie majątkowej, a także nie korzystają z opodatkowania liniowego, ryczałtem, kartą podatkową lub podatkiem tonażowym.

Najpierw należy osobno, dla każdego małżonka odliczyć ulgi, które mu przysługują. Następnie dodać dochody obojga małżonków, podzielić je przez dwa, wyliczyć podatek od uzyskanej kwoty, a potem pomnożyć razy dwa.

Składając zeznanie podatkowe możemy skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Zmniejszają nam one kwotę podatku lub pomniejszają uzyskany dochód o wartość konkretnych wydatków. Do najpopularniejszych ulg podatkowych należą:  prorodzinna, rehabilitacyjna, na internet oraz dla krwiodawców. W tym roku możemy odliczyć także darowiznę na rzecz walki z COVID-19.

Możesz odliczyć od swojego podatku darowizny przekazywane organizacjom pożytku publicznego w trakcie roku, za który dokonujesz rozliczenia. Warto pamiętać, że, niezależnie od odliczania darowizny, nadal możesz przekazać nam swój 1,5%. Darowizna jest bowiem osobnym sposobem wsparcia organizacji.

e-Deklaracja – to elektroniczna wysyłka deklaracji PIT do Urzędu Skarbowego. Dokument ten trzeba podpisać danymi autoryzującymi lub e-podpisem. Taki sposób dostarczenia deklaracji dostępny jest w naszym programie.

Twój e-PIT – to przygotowana przez Urząd Skarbowy deklaracja PIT. Jest ona dostępna po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego na stronie podatki.gov.pl. Taką deklarację można zaakceptować, skorygować lub odrzucić i złożyć własną deklarację.

Urząd skarbowy przekaże środki OPP, jeśli podatnik zapłacił w terminie należny podatek w pełnej wysokości, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Aby urząd skarbowy mógł przekazać OPP środki, podatnik musi zapłacić podatek do końca czerwca 2023 r. Zapłacony podatek jest podstawą obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP.

Warunki użytkowania PIT Format

Dołącz do newslettera