fbpx

Aktualności

Ekonomia społeczna – wyzwania XXI wieku

17.11.2020

20 listopada Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z Glasgow Caledonian University i Yunus Centre for Social Business and Health zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku – doświadczenia polskie i międzynarodowe”.

„Współczesne zmiany społeczno-ekonomiczne i związane z nimi wyzwania XXI wieku, również w sferze społecznej (m.in. starzenie się społeczeństw, bezrobocie, nierówności dochodowe i majątkowe, ubóstwo i wykluczenie społeczne, dyskryminacja, migracje) niosą ze sobą konieczność poszukiwania nowych, racjonalnych ekonomicznie i społecznie rozwiązań problemów społecznych, a także wzmacniania i wykorzystania kapitału społecznego oraz solidarności społecznej, co nie jest bez znaczenia również w aspekcie podnoszenia konkurencyjności gospodarki. Jednym z zadań ekonomii społecznej jest generowanie sposobów na ograniczenie skali problemów społecznych, których rozwiązania nie gwarantuje rynek ani działanie państwa” – informują organizatorzy konferencji.

Wiodącymi mówcami podczas spotkania będą: prof. Artur Steiner z z Glasgow Caledonian University i Yunus Centre for Social Business and Health („Inspiracje i praktyka – wyzwania związane z wprowadzaniem innowacji społecznych”), prof. dr hab. Ewa Leś z Uniwersytetu Warszawskiego („Strategie, programy i inicjatywy państwa na rzecz rozwoju gospodarki społecznej w Polsce”), dr hab. Ryszard Praszkier z  Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego („Nowy rodzaj społecznego przywództwa, czyli sztuka zwiększania kreatywności”), dr Konrad Maj z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie („Innowacje społeczne oraz ekonomia współpracy jako szansa na zwiększenie kapitału społecznego”) i dr hab. Przemysław Pluskota z Uniwersytetu Szczecińskiego („Współczesne mikrofinanse – aspekty ekonomiczne i społeczne”).

Dowiedz się więcej 

Może Cię zainteresować

Już wkrótce

23.11.2020

Niespełna dwa tygodnie dzielą nas o wielkiego finału 19. „Choinek Jedynki”. 30 listopada odbędzie się pierwsza aukcja tegorocznej akcji charytatywnej Programu 1 Polskiego Radia. Licytacje prac nadesłanych przez VIP-ów potrwają do 4 grudnia. A dnia następnego nastąpi…

Dołącz do newslettera