fbpx

Aktualności

Korekta PIT – poradnik

23.04.2021

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem, który pomoże bezproblemowo uporać się z korektą PIT.

Jeśli popełniłeś błąd w zeznaniu podatkowym, niezależnie na czyją korzyść, musisz dokonać korekty. Masz na to aż 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Po tym okresie następuje przedawnienie. Możesz poprawić zarówno zeznania przygotowane samodzielnie, jak i te z usługi Twój e-PIT. W obu przypadkach najlepiej przygotować korektę samodzielnie.

Możesz wprowadzić następujące zmiany:

– zmienić i usunąć błędy obliczeniowe z poprzedniej deklaracji

– zmienić niepoprawne dane osobowe

– dodać lub zmienić liczbę ulg podatkowych lub wartości odliczanych kwot

­– zmienić zasadę rozliczeń ­– samodzielnie/ze współmałżonkiem/jako samotny rodzic

Jeśli chcesz zmienić sposób rozliczenia, z indywidualnego na wspólny z małżonkiem, możesz tego dokonać po 30 kwietnia 2021 roku.

Po skorygowaniu PIT może okazać się, że powstał większy podatek, niż ten, który został opłacony. Należy wtedy niezwłocznie dopłacić brakującą kwotę wraz z odsetkami, ponieważ traktowane jest to jako zaległość podatkowa.

Złożona korekta będzie uznawana przez urząd za prawidłowe zeznanie i unieważni wcześniejszą deklarację podatkową. Jednocześnie urząd może poddać kontroli skorygowane zeznanie.

Wypełnioną korektę możesz złożyć dokładnie tak jak zwykłą deklarację:

– za pośrednictwem Poczty Polskiej

– w okienku podawczym urzędu skarbowego,

– w formie elektronicznej

Za pomocą korekty możesz przekazać 1% podatku na OPP.

Warunkiem jest, by:

­– deklaracja została złożona w terminie

­– korekta została złożona w ciągu miesiąca od przesłania deklaracji

– zapłacono pełną kwotę podatku będącego bazą do obliczenia kwoty, która będzie przekazana na rzecz OPP, nie później niż do dwóch miesięcy od terminu dla złożenia zeznania podatkowego (a zatem niekoniecznie w całości, ale w części od której podatnik decyduje się przekazać 1% na cel organizacji)

Katarzyna Szostak

Może Cię zainteresować

Emocje, emocje, emocje…

09.05.2021

Wczoraj, na scenie Konstancińskiego Domu Kultury „Hugonówka”, odbył się półfinał 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Z grona 31 wykonawców jurorzy wyłonili dwanaścioro finalistów, którzy, 12 czerwca, rywalizować będę w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Koncert transmitowano online.

Dołącz do newslettera