fbpx

Aktualności

Oddaj głos w wyborach do Europarlamentu

15.05.2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019 r. Kodeks wyborczy przewiduje, że osoby o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika.

W Polsce tylko część lokali wyborczych będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osoby takie mają pełne prawo do uzyskania pełnej informacji na temat:

– warunków oraz form głosowania,

– warunków dopisania do spisu wyborców w obwodzie, w którym znajduje się lokal wyborczy przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

– usytuowania lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

– lokali dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które znajdują się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy.

Głosowanie przez pełnomocnika

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba udzielająca pełnomocnictwa. Akt pełnomocnictwa sporządzany jest na wniosek wyborcy. Należy go złożyć najpóźniej 9 dni przed dniem wyborów u wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców. Pełnomocnikiem nie mogą być: osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej, mężowie zaufania albo kandydaci w danych wyborach.

Głosowanie korespondencyjne

O zamiarze głosowania korespondencyjnego należy poinformować komisarza wyborczego nie później niż 15 dni przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy dostarczany jest wyborcy nie później niż 7 dni przed dniem głosowania. By oddać głos, należy wypełnić kartę i odesłać ją w kopercie zwrotnej. Można zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Pamiętajmy: udział w wyborach to przywilej demokracji.

Dowiedz się więcej

Może Cię zainteresować

Zostań SuperWolo!

19.08.2019

Rozpoczynamy 8. edycję projektu „Każdy jest komuś potrzebny”. Jego głównym celem jest promowanie wolontariatu oraz rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych, a także współdziałanie na rzecz społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej. Zwieńczeniem projektu jest konkurs o statuetkę SuperWolo 2019. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września.

Profesjonalne i bezpłatne doradztwo zawodowe

19.08.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Ich adresatami są również osoby z niepełnosprawnościami, zarówno fizycznymi, jak i z zaburzeniami psychicznymi.

Dołącz do newslettera