fbpx

Aktualności

Oświadczenie fundacji

11.01.2021

Oświadczenie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w sprawie pani Katarzyny Wolińskiej.

W ostatnim czasie, w internecie, pojawiło się szereg niekorzystnych komentarzy oraz zarzutów wobec pani Katarzyny Wolińskiej, która jest podopieczną  Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Także sama fundacja otrzymała anonimowy e-mail, w którym zarzuca się jej brak działań w ww. sprawie. Zarzut dotyczy, miedzy innymi, faktu, że powołana osoba poznała partnera życiowego i obecnie nie mieszka w mieszkaniu, na którego zakup uzyskała dofinansowanie.

Wobec powyższego czujemy się w obowiązku przedstawić informację dotyczącą sytuacji pani Katarzyny Wolińskiej i dofinansowania, które od nas uzyskała.

Pani Katarzyna Wolińska choruje na zespół Jadassona. Obejmuje on zaawansowaną osteoporozę i związaną z tym łamliwość kości. Od wielu lat pani Katarzyna Wolińska choruje również i leczy się z powodu choroby nowotworowej.  Lekarze nie dają jej wielkich szans na przeżycie. Gdy poznaliśmy panią Katarzynę i jej mamę, była leczona w Centrum Zdrowia Dziecka. To lekarze z tamtej jednostki prosili fundację o objęcie opieką rodziny pani Katarzyny Wolińskiej. Może być ona leczona tylko w Warszawie, gdyż tylko tam są lekarze specjaliści umiejący leczyć te choroby. O  pani Katarzynie Wolińskiej można przeczytać także na stronie Rampa.net.pl.

  1. W 2010-2011 r. pani Katarzyna Wolińska uzyskała wsparcie od szeregu osób i instytucji, co umożliwiło jej zakup własnego mieszkania w Warszawie. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” nie była organizatorem tej zbiórki środków, więc nie ma też wiedzy, jaka była finalna wartość mieszkania. Fundacja potwierdza, że w 2011 r. przekazała na zakup tego mieszkania darowiznę pieniężną. Uważamy, że nie mamy obowiązku informowania Anonima ani innych osób o wysokości naszej darowizny.
  2. Niepełnosprawność pani Katarzyny Wolińskiej jest trwała. W tym kontekście nasza darowizna, ale zapewne też wsparcie udzielone przez inne osoby, nie zmierzała do zapewnienia jej tylko dachu nad głową, lecz do stworzenia podstaw bytowych w życiu. Mieszkanie jest więc tu swoistym kapitałem dla osoby niepełnosprawnej, umożliwiającym jej w miarę normalne funkcjonowanie. Mieszkanie zapewnia przede wszystkim funkcję stabilizacji życiowej, pewności, że ma się jakąś ostoję, także finansową, w życiu. W taki właśnie sposób fundacja widzi przyznanie dofinansowania pani Wolińskiej.
  3. Przy uwzględnieniu sytuacji opisanej powyżej, darowizna przyznana przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” pani Katarzynie Wolińskiej miała i ma na celu stworzenie jej stabilnych podstaw egzystencji. Sposób wykorzystania mieszkania przez powołaną osobę nie zmienia tego, że darowizna czy mieszkanie zabezpieczają materialny byt pani Wolińskiej. Ewentualne zamieszkanie u partnera życiowego nie powoduje też wyłączenia potrzeby takiego zabezpieczenia bytu pani Wolińskiej. Nie uzasadnia więc także podejmowania prób odebrania darowizny.
  4. Przypominamy też, że darowizna na zakup mieszkania miała miejsce blisko 10 lat temu. Mieszkanie zostało zakupione przez panią Katarzynę Wolińską oraz jej matkę jako współwłasność.
  5. W naszej ocenie, darowizna dla pani Wolińskiej spełniła swe funkcje. Zainteresowana, mając zapewnione podstawy bytowe, mogła zająć się z powodzeniem aktywnością życiową, społeczną czy gospodarczą. Jest osobą rozpoznawalną w mediach społecznościowych. Prowadzi swą działalność gospodarczą. Odnalazła partnera życiowego. Jest szczęśliwa (mimo wszystko).

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oświadcza również, że nie bierze odpowiedzialności za życiowe decyzje swoich samodzielnych podopiecznych. Każdy podejmuje swoje decyzje z pełną świadomością i odpowiedzialnością. Z perspektywy organizacji, która udziela wsparcia potrzebującym pomocy, uznajemy, że wsparcie było potrzebne, uzasadnione i właściwie wykorzystane. Co więcej, pani Katarzyna stała się osobą niezależną, samodzielną o wiele bardziej niż w początkach naszej znajomości. Życzymy pani Katarzynie wszystkiego, co najlepsze, i, oczywiście, jak najlepszego stanu zdrowia.

Od lat jesteśmy w kontakcie. Zapewniamy, że – w razie potrzeb i naszych możliwości finansowych – pani Katarzyna Wolińska może na nas liczyć.

Z poważaniem

Maja Jaworska

Dyrektor Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Może Cię zainteresować

Dziękujemy, że jesteś

28.01.2021

Adam Nowak jest z nami prawdziwie, życzliwie i uważnie. Po raz kolejny postanowił pomóc naszym podopiecznym. Tym razem przekazał im nagrodę, którą, w październiku ubiegłego roku, otrzymał w plebiscycie „Gwiazdy dobroczynności”.

Z „Doliny Słońca” dla WOŚP

28.01.2021

Pandemia sprawia, że nasi podopieczni z „Doliny Słońca” nie mogą kwestować w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Postanowili jednak wspierać Orkiestrę. Cieszą się, że na licytację Sztabu WOŚP przy Gazecie Krakowskiej trafiła praca ich kolegi Edwarda Grabowskiego.

Dołącz do newslettera