fbpx

Aktualności

Profesjonalne i bezpłatne doradztwo zawodowe

19.08.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Ich adresatami są również osoby z niepełnosprawnościami, zarówno fizycznymi, jak i z zaburzeniami psychicznymi.

Realizator projektów: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Termin realizacji projektów: 30 czerwca 2023 r.

CO OTRZYMAMY?

  1. Profesjonalną i bezpłatną usługę doradztwa zawodowego wraz z Bilansem Kariery. Bilans Kariery – podsumowanie dorobku zawodowego: doświadczenia, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz innych umiejętności i wiedzy, które uczestnicy posiadają, ale nie są one w żadne sposób udokumentowane. W efekcie można uzyskać również pewność siebie, motywację do działania, informację o swoim potencjale zawodowym i indywidualny plan rozwoju.
  1. Dofinansowanie:
  2. Kierunek Kariera – kursy i szkolenia (w tym egzaminy) o charakterze ogólnym, przekrojowym, jak szkolenia językowe (w tym język polski dla obcokrajowców), komputerowe, prawo jazdy kat. A, B, C (bez kwalifikacji zawodowych);

Kwota dofinansowania: 2 349 zł (87%)
Wkład własny uczestnika: 351 zł (13%)

  1. Kierunek Kariera Zawodowa – kursy i szkolenia zawodowe, studia podyplomowe (dla osób 50+) lub egzaminów zawodowych. W tej kategorii szkoleń znajdują się języki obce zawodowe, specjalistyczne szkolenia komputerowe, prawo jazdy kat. C i D wraz z kwalifikacjami zawodowymi oraz inne szkolenia i kursy zawodowe.

Kwota dofinansowania:  4 297 zł (85%)

Wkład własny uczestnika: 758 zł (15%)

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

  • osoby posługujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub zaświadczeniem o niezdolności do pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub posiadające dokument równorzędny potwierdzający niepełnosprawność,
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi, posługujące się zaświadczeniem o stanie zdrowia lub opinią, wystawionymi przez lekarza, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

  • ukończone 18 lat (18-25 lat – rekrutacja ograniczona czasowo)
  • związek z Małopolską (zamieszkanie, nauka lub zatrudnienie).

Grupa osób z niepełnosprawnościami z dniem 1 marca 2019 r. została zwolniona z obowiązku posiadania zatrudnienia (w grupie wiekowej 18-65 lat) oraz z posiadania wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą).

JAK SIĘ DOSTAĆ DO PROJEKTU?

Standardowa rekrutacja do projektów odbywa się on-line poprzez zgłoszenie się za pomocą strony: kierunek.pociagdokariery.pl

Rekrutacja dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez kontakt z Biurem Osób Niepełnosprawnych:

Telefon: 12 61 98 425 lub e-mail: bon@wup-krakow.pl.

Jeśli osoby z niepełnosprawnościami spełniają warunki ogólne przystąpienia do projektu tzn. pozostają w zatrudnieniu i posiadają niskie wykształcenie (maksymalnie matura) mogą wziąć udział
w rekrutacji on-line.

Aby poprawić komfort uczestnictwa w naszych projektach, klienci poza wsparciem finansowym na szkolenia mogą uzyskać pomoc w zakresie racjonalnych usprawnień, które należy zgłosić na etapie rekrutacji.

 

Może Cię zainteresować

Zapraszamy przed telewizory

20.02.2020

Gościem emitowanego jutro telewizyjnego programu „Anna Dymna – Spotkajmy się” jest Weronika Ryba, która urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową. Mimo ograniczeń fizycznych, dziewczyna cieszy się życiem.

Laureaci 20. „Albertiany” z Regionu III

19.02.2020

18 lutego 2020 r., w MOKSiR w Chrzanowie, odbył się drugi etap regionalnych eliminacji 20. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”.

Dołącz do newslettera