fbpx

Aktualności

Profesjonalne i bezpłatne doradztwo zawodowe

19.08.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Ich adresatami są również osoby z niepełnosprawnościami, zarówno fizycznymi, jak i z zaburzeniami psychicznymi.

Realizator projektów: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Termin realizacji projektów: 30 czerwca 2023 r.

CO OTRZYMAMY?

  1. Profesjonalną i bezpłatną usługę doradztwa zawodowego wraz z Bilansem Kariery. Bilans Kariery – podsumowanie dorobku zawodowego: doświadczenia, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz innych umiejętności i wiedzy, które uczestnicy posiadają, ale nie są one w żadne sposób udokumentowane. W efekcie można uzyskać również pewność siebie, motywację do działania, informację o swoim potencjale zawodowym i indywidualny plan rozwoju.
  1. Dofinansowanie:
  2. Kierunek Kariera – kursy i szkolenia (w tym egzaminy) o charakterze ogólnym, przekrojowym, jak szkolenia językowe (w tym język polski dla obcokrajowców), komputerowe, prawo jazdy kat. A, B, C (bez kwalifikacji zawodowych);

Kwota dofinansowania: 2 349 zł (87%)
Wkład własny uczestnika: 351 zł (13%)

  1. Kierunek Kariera Zawodowa – kursy i szkolenia zawodowe, studia podyplomowe (dla osób 50+) lub egzaminów zawodowych. W tej kategorii szkoleń znajdują się języki obce zawodowe, specjalistyczne szkolenia komputerowe, prawo jazdy kat. C i D wraz z kwalifikacjami zawodowymi oraz inne szkolenia i kursy zawodowe.

Kwota dofinansowania:  4 297 zł (85%)

Wkład własny uczestnika: 758 zł (15%)

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

  • osoby posługujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub zaświadczeniem o niezdolności do pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub posiadające dokument równorzędny potwierdzający niepełnosprawność,
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi, posługujące się zaświadczeniem o stanie zdrowia lub opinią, wystawionymi przez lekarza, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

  • ukończone 18 lat (18-25 lat – rekrutacja ograniczona czasowo)
  • związek z Małopolską (zamieszkanie, nauka lub zatrudnienie).

Grupa osób z niepełnosprawnościami z dniem 1 marca 2019 r. została zwolniona z obowiązku posiadania zatrudnienia (w grupie wiekowej 18-65 lat) oraz z posiadania wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą).

JAK SIĘ DOSTAĆ DO PROJEKTU?

Standardowa rekrutacja do projektów odbywa się on-line poprzez zgłoszenie się za pomocą strony: kierunek.pociagdokariery.pl

Rekrutacja dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez kontakt z Biurem Osób Niepełnosprawnych:

Telefon: 12 61 98 425 lub e-mail: bon@wup-krakow.pl.

Jeśli osoby z niepełnosprawnościami spełniają warunki ogólne przystąpienia do projektu tzn. pozostają w zatrudnieniu i posiadają niskie wykształcenie (maksymalnie matura) mogą wziąć udział
w rekrutacji on-line.

Aby poprawić komfort uczestnictwa w naszych projektach, klienci poza wsparciem finansowym na szkolenia mogą uzyskać pomoc w zakresie racjonalnych usprawnień, które należy zgłosić na etapie rekrutacji.

 

Może Cię zainteresować

List otwarty do rządzących

17.09.2019

Członkowie Prezydium Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej wystosowali list otwarty do Krzysztofa Michałkiewicza, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Piśmie wyrażają obawę, że, zapowiadane przez rządzących zmiany, doprowadzą do likwidacji placówek, które zajmują się osobami z niepełnosprawnościami.

Dołącz do newslettera