fbpx

Co robimy

Ośrodek wytchnieniowy w Lubiatowie

Rozmawiamy nie tylko z osobami chorymi i z niepełnosprawnościami. Uważnie wsłuchujemy się także w głosy ich rodzin. Podziwiamy poświęcenie matek, ojców, sióstr, braci, córek, synów. Nierzadko oddają oni z siebie wszystko, by otoczyć swoich bliskich opieką pełną uważnej troski.

Ośrodek „Dolina Słońca”

Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Dolina Słońca” powstał i działa dzięki darczyńcom i sponsorom, a także osobom, które przekazują nam swoje odpisy z podatku. Placówkę otwarto 26 września 2013 r., w dniu 10. urodzin Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Festiwal Zaczarowanej Piosenki

Festiwal Zaczarowanej Piosenki to ogólnopolski, kilkuetapowy konkursu dla uzdolnionych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczy walczą o statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz stypendia artystyczne (I miejsce – 24 tys. zł, II – 10 tys. zł, III – 5 tys. zł). Zwycięzca w kategorii dorosłych występuje na KFPP w Opolu.

Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”

Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” to projekt organizowany od 2004 r. Podczas dwóch czerwcowych dni na krakowskim Rynku Głównym prezentujemy dorobek artystyczny i sportowy osób niepełnosprawnych. Pokazujemy też, że każdy – jeśli tego pragnie – może realizować swoje marzenia.

„Albertiana”

Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Albertiana” organizujemy razem z Fundacją im. Brata Alberta. Pomysłodawczynią projektu jest Anna Dymna. Finałowa gala „Albertiany” odbywa się na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Biuro Młodych

Jednym z celów naszej działalności jest promocja idei wolontariatu. Biuro Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” powstało w grudniu 2004 r., z inicjatywy studentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie skupia 120 wolontariuszy. Najmłodsi z nich są nastolatkami. Najstarszy nasz wolontariusz urodził się w 1940 r.

Każdy jest komuś potrzebny

Projekt „Każdy jest komuś potrzebny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz ich wychowawców. Jego głównym celem jest promowanie wolontariatu, a także rozwijanie postaw prospołecznych wśród uczniów i współdziałanie na rzecz społeczności klasowej, szkolnej oraz lokalnej. Idea projektu wpisana jest w jego nazwę: „Każdy jest komuś potrzebny” (tytuł nawiązuje do wiersza ks. Jana Twardowskiego).

Konkurs Poezji „Słowa, dobrze, że jesteście”

Ogólnopolski Konkurs Poezji „Słowa, dobrze, że jesteście” organizowany jest od 2011 roku. Jego pomysłodawczynią jest Anna Dymna. Udział w konkursie mogą wziąć osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia, które piszą wiersze. Mogą to być osoby piszące rękami, ustami, stopami, a nawet powiekami (za pomocą specjalnych programów komputerowych). Technika pisarska nie jest ważna, najistotniejsza jest poezja.

Teatr „Radwanek”

Teatr „Radwanek” działa w podkrakowskich Radwanowicach. To grupa dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Fundacji im. Brata Alberta, które na co dzień uczestniczą w zajęciach ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego „Dolina Słońca”.

Koncerty charytatywne

Koncerty charytatywne organizujemy wspólnie z Filharmonią Krakowską im. Karola Szymanowskiego. Celem tych wydarzeń artystycznych jest wspieranie chorych oraz niepełnosprawnych artystów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Koncertom towarzyszą licytacje przedmiotów ofiarowanych przez postacie życia publicznego.

Zaczarowane Radio Kraków

Bohaterami artystycznego wydarzenia są laureaci i finaliści Festiwalu Zaczarowanej Piosenki oraz goście specjalni. Projekt promuje utalentowane wokalnie osoby niepełnosprawne.

Akademia Odnalezionych Nadziei

Projekt wspiera edukację osób chorych i niepełnosprawnych w trudnej sytuacji materialnej (stypendia, zakup komputerów, innych pomocy naukowych, opłaty czesnego w szkołach i na wyższych uczelniach).

Gabinet psychologa

Janusz Świtaj, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, zaprasza do swojego wirtualnego gabinetu psychologicznego. Szczególny nacisk w swojej pracy zawodowej kładzie on na osoby po wypadkach komunikacyjnych.

Rehabilitacja PFRON

Program „Wsparcie osoby niepełnosprawnej w rehabilitacji społecznej” to projekt fundacji dofinansowywany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W latach 2008-2017 fundacja prowadziła program „Wsparcie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej – asystent osobisty”, projekt dofinansowywany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Współpraca z innymi NGO

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” od początku działalności współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, w różnych formach wspiera je i promuje, rozumiejąc ich ważną rolę społeczną.

Pozostałe projekty

Od momentu powstania Fundacja zrealizowała również wyprawy: „Każdy ma swoje Kilimandżaro”, cykl „Małe Kilimandżaro” oraz wiele innych.

Dlaczego warto

Od 2003 roku pomagamy osobom niepełnosprawnym i działamy na rzecz ich społecznej integracji. Do tej pory udało nam się wesprzeć ponad 30 000 takich osób. Nie dokonalibyśmy tego bez zaangażowania naszych darczyńców i wolontariuszy. Każde wsparcie daje nam siłę i motywację do dalszego działania. Razem możemy zmieniać świat osób niepełnosprawnych na lepszy i piękniejszy! Dołącz do nas!

Dołącz do newslettera