fbpx

Co robimy

Każdy jest komuś potrzebny

Projekt „Każdy jest komuś potrzebny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz ich wychowawców. Jego głównym celem jest promowanie wolontariatu, a także rozwijanie postaw prospołecznych wśród uczniów i współdziałanie na rzecz społeczności klasowej, szkolnej oraz lokalnej. Idea projektu wpisana jest w jego nazwę: „Każdy jest komuś potrzebny” (tytuł nawiązuje do wiersza ks. Jana Twardowskiego).

W trakcie zajęć uczniowie, wspólnie z osobami, które je prowadzą, poszukują odpowiedzi na pytania: „W jaki sposób mogę pomagać?”, „W jaki sposób mogę poprosić o pomoc?”, „Jak się czuję, kiedy pomagam, i jak się czuję, kiedy ktoś mi pomaga?”, „Na czym polega różnica między pomaganiem a wolontariatem?”, „Jakie cechy powinien mieć superwolontariusz (w projekcie nazywany jest on SuperWolo)?”, „W jaki sposób można zostać SuperWolo?”.

Owocem projektu jest zainicjowanie wspólnego działania na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej lub wybranej organizacji pozarządowej. Klasa, która zrealizuje najciekawszy projekt wolontariacki, otrzymuje statuetkę SuperWolo.

Zajęcia z uczniami prowadzą pracownicy oraz doświadczeni wolontariusze Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, fot.: Anna Siewiorek

Dołącz do newslettera