fbpx

Co robimy

Koncerty charytatywne

Koncerty charytatywne organizujemy wspólnie z Filharmonią Krakowską im. Karola Szymanowskiego. Celem tych wydarzeń artystycznych jest wspieranie chorych oraz niepełnosprawnych artystów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Koncertom towarzyszą licytacje przedmiotów ofiarowanych przez postacie życia publicznego.

Szymon Nehring podczas naszego koncertu charytatywnego „Kocham, bo kocham” w 2016 r.

Wesprzyj projekt

Koncerty charytatywne Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko:

2022 r. – aukcja  „Tylko miłość”, dla aktorki Dagmar Bilińskiej-Korban oraz wokalistki i skrzypaczki Joanny Słowińskiej, 2019 r. – koncert „Jestem, bo jesteś”, dla aktorki Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, 2018 r. – koncert „Znaleźć nadzieję”, dla reżyserki Magdaleny Piekorz, 2017 r. – koncert „Groj, muzycko, groj! Miłość ceko na nos!”, dla współzałożyciela zespołu Krywań i Hawrań Andrzeja Brandstattera, gitarzysty basowego i wiolonczelisty Adama Moszumańskiego oraz kompozytora i muzykologa Macieja Negreya, 2016 r. – koncert „Kocham, bo kocham”, dla satyryka i publicysty Marka Pacuły, 2015 r. – koncert „Nasz Anioł w Krakowie”, dla aktora Krzysztofa Globisza, 2014 r. – koncert „Kocham więc jestem”, dla aktora Henryka Majcherka oraz muzyka Władysława Kamejszo i jego małżonki Jolanty, 2013 r. – koncert „Miłość rodzi miłość”, dla harfistki Joanny Ilnickiej, aktorki Marii Zającówny-Radwan oraz aktora Ferdynanda Kijak-Solowskiego, 2012 r. – koncert „Kochaj i czyń, co chcesz”, dla dziennikarza i krytyka jazzowego Grzegorza Tusiewicza, 2011 r. – koncert „Miłość jest wszystkim, co istnieje”, dla harfistki i chórzystki Joanny Ilnickiej i aktorki Ewy Ciepieli, 2010 r. – koncert „My Funny Valentine”, dla skrzypka Roberta Pilawskiego, 2008 r. – koncert z okazji 5-lecia działalności Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, dla śpiewaczki operowej Zofii Kilanowicz.

Dołącz do newslettera