fbpx

Co robimy

Teatr „Radwanek”

Teatr „Radwanek” działa w podkrakowskich Radwanowicach. To grupa dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Fundacji im. Brata Alberta, które na co dzień uczestniczą w zajęciach ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego „Dolina Słońca”.

Teatr bawi, integruje, tworzy atmosferę wzajemnej życzliwości, uczy cierpliwości, pokonywania trudności związanych z nauką tekstu, ruchu, pozwala wyrażać siebie. Każdemu z aktorów daje także poczucie odpowiedzialności za pracę całego zespołu. Pełna realizacja każdego spektaklu trwa od dwóch do trzech miesięcy, odbywa się etapami: począwszy od poznawania przez aktorów scenariusza, opracowywania ruchu scenicznego, aż po próby dźwiękowe i kostiumowe. Głosów aktorom „Radwanka” użyczają w przedstawieniach wybitni krakowscy aktorzy.

W tej formie arteterapii najistotniejszy jest fakt, że, po licznych próbach, nadzór terapeutów nad grupą oraz pomoc przestają być potrzebne. W trakcie występów przed publicznością osoby niepełnosprawne intelektualnie samodzielnie poruszają się na scenie i grają swoje role, mając świadomość, o co należy zadbać i co zrobić; również pomagają sobie nawzajem. Odpowiedzialność, dyscyplina, uprzejmość, obowiązkowość, poczucie własnej wartości czy umiejętność partnerskiego współdziałania w grupie, które nabywane są podczas przygotowywania spektakli, niepełnosprawni aktorzy przenoszą w swoje codzienne życie. Cechy te są podstawowym efektem pracy terapeutycznej wynikającym bezpośrednio z tworzenia inscenizacji.

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” finansuje i wspiera rzeczowo działalność tej niezwykłej grupy teatralnej.

Wesprzyj projekt 

Spektakle Teatru „Radwanek” wg pomysłu i w reżyserii Anny Dymnej

2019 r. – „Jesteśmy z jednego ogródka”

Scenariusz na podstawie twórczości Jana Brzechwy: Anna Dymna. Głosu postaciom użyczyli krakowscy aktorzy: Anna Dymna, Przemysław Branny, Marta Grąziowska, Łukasz Szczepanowski, Beata Malczewska, Rafał Jędrzejczyk, Beata Paluch, Roman Gancarczyk, Agnieszka Kościelniak. Słowa piosenek: Maciej Wojtyszko. Muzyka: Andrzej Zarycki. Wykonanie: Wiesław Ochwat – akordeon, Krzysztof Oczkowski – gitara, Józef Michalik – kontrabas, Władysław Grochot – trąbka, Magdalena Pluta – wiolonczela, Janusz Witko – saksofon/klarnet, Robert Szczerba – puzon, Marek Olma – instrumenty perkusyjne. Korepetytor muzyczny: Barbara Siklucka. Scenografia: Ryszard Melliwa. Kostiumy: Elżbieta Dyakowska, Elżbieta Kwasek. Montaż dźwięku: Aleksander Wilk.

2013 r. – „Franek z Doliny Słońca”

Scenariusz: Marta Guśniowska. Głosu postaciom użyczyli: Zbigniew Kaleta, Beata Malczewska, Ewa Kaim, Andrzej Rozmus, Beata Paluch-Zarycka, Katarzyna Zawiślak-Dolny, Anna Radwan, Jacek Romanowski. Słowa piosenek: Maciej Wojtyszko. Muzyka: Andrzej Zarycki. Muzycy: Michał Półtorak (skrzypce), Magdalena Pluta (wiolonczela), Ryszard Starzycki (flet), Józef Michalik (kontrabas), Krzysztof Oczkowski (gitara). Scenografia: Ryszard Melliwa. Kostiumy: Elżbieta Dyakowska, Elżbieta Kwasek. Montaż dźwięku: Andrzej Kaczmarczyk.

2012 r. – „Piekarenka Brata Alberta”

Scenariusz: Marta Guśniowska. Głosu postaciom użyczyli: Anna Dymna, Aldona Grochal, Ewa Kaim, Beata Paluch-Zarycka, Anna Radwan, Roman Gancarczyk, Krzysztof Globisz, Adam Nawojczyk, Zbigniew Ruciński. Słowa piosenek: Maciej Wojtyszko. Muzyka: Andrzej Zarycki. Muzycy: Michał Półtorak (skrzypce), Magdalena Pluta (wiolonczela), Ryszard Starzycki (flet), Józef Michalik (kontrabas), Krzysztof Oczkowski (gitara). Scenografia: Ryszard Melliwa. Kostiumy: Elżbieta Dyakowska, Elżbieta Kwasek. Montaż dźwięku: Andrzej Kaczmarczyk, Wojciech Kiwer.

2011 r. – „Tajemniczy Ogród”

Scenariusz: Marta Guśniowska. Głosu postaciom użyczyli: Anna Dymna, Anna Radwan, Adam Nowojczyk, Aldona Grochal, Zbigniew Ruciński, Beata Malczewska, Beata Paluch, Jacek Romanowski. Słowa piosenek: Maciej Wojtyszko. Muzyka: Andrzej Zarycki. Muzycy: Michał Półtorak (skrzypce), Magdalena Pluta (wiolonczela), Ryszard Starzycki (flet), Józef Michalik (kontrabas), Krzysztof Oczkowski (gitara). Scenografia: Ryszard Melliwa. Kostiumy: Elżbieta Dyakowska, Elżbieta Kwasek. Montaż dźwięku: Andrzej Kaczmarczyk, Wiesław Kogut.

2010 r. – „Święty Franciszek”

Scenariusz: Marta Guśniowska. Głosu postaciom użyczyli: Anna Dymna, Jacek Romanowski, Ewa Kaim, Leszek Piskorz, Beata Malczewska, Beata Paluch, Jerzy Trela, Tadeusz Huk, Maciej Luśnia. Słowa piosenek: Maciej Wojtyszko. Muzyka: Andrzej Zarycki. Muzycy: Michał Półtorak (skrzypce), Magdalena Pluta (wiolonczela), Ryszard Starzycki (flet), Józef Michalik (kontrabas), Krzysztof Oczkowski (gitara). Scenografia: Ryszard Melliwa. Kostiumy: Elżbieta Dyakowska, Elżbieta Kwasek. Montaż dźwięku: Andrzej Kaczmarczyk, Wiesław Kogut.

2009 r. – „Komar i Orkiestra”

Scenariusz: Igor Sikirycki. Głosu postaciom użyczyli: Anna Dymna, Jacek Romanowski, Tadeusz Kwinta, Anna Radwan, Beata Paluch, Ewa Kaim, Beata Malczewska, Marek Litewka, Zbigniew Ruciński. Słowa piosenek: Maciej Wojtyszko. Muzyka: Andrzej Zarycki. Skrzypce: Michał Półtorak. Kostiumy: Elżbieta Dyakowska, Elżbieta Kwasek. Projekt kostiumów: Ryszard Melliwa. Opracowanie muzyczne: Mieczysław Mejza. Nagranie: Andrzej Kaczmarczyk.

2008 r. – „Rzepka”, spektakl na podstawie wiersza J. Tuwima

Scenariusz: Anna Dymna. Głosu postaciom użyczyli: Anna Dymna, Anna Radwan, Ewa Kaim, Beata Paluch, Marek Litewka, Jacek Romanowski, Adam Nawojczyk. Słowa piosenek: Maciej Wojtyszko. Muzyka: Andrzej Zarycki. Kostiumy: Elżbieta Dyakowska, Elżbieta Kwasek. Projekt kostiumów: Ryszard Melliwa. Opracowanie muzyczne: Mieczysław Mejza. Nagranie: Andrzej Kaczmarczyk.

2007 r. – „Kozucha Kłamczucha”, spektakl na podstawie bajki J. Porazińskiej

Scenariusz: Anna Dymna. Głosu postaciom użyczyli: Anna Dymna, Ewa Kaim, Anna Radwan, Anna Polony, Beata Paluch, Jacek Romanowski, Tadeusz Huk, Marek Litewka. Słowa piosenek: Maciej Wojtyszko. Muzyka: Andrzej Zarycki. Kostiumy: Elżbieta Dyakowska, Elżbieta Kwasek. Projekt kostiumów: Ryszard Melliwa. Opracowanie muzyczne: Mieczysław Mejza. Nagranie: Andrzej Kaczmarczyk.

2006 r. – „Calineczka”, spektakl na podstawie baśni H. Ch. Andersena

Scenariusz: Anna Dymna. Głosu postaciom użyczyli: Anna Dymna, Ewa Kolasińska, Beata Paluch, Dorota Pomykała, Anna Radwan, Dorota Segda, Tadeusz Huk, Jacek Romanowski. Słowa piosenki: Maciej Wojtyszko. Muzyka: Andrzej Zarycki. Kostiumy: Elżbieta Dyakowska, Elżbieta Kwasek. Projekt kostiumów: Ryszard Melliwa. Opracowanie muzyczne: Mieczysław Mejza. Nagranie: Andrzej Kaczmarczyk.

2005 r. – „Brzydkie Kaczątko”, spektakl na podstawie baśni H. Ch. Andersena

Scenariusz: Anna Dymna. Głosu postaciom użyczyli: Anna Dymna, Anna Polony, Jerzy Trela, Ewa Kaim, Jakub Przebindowski, Elżbieta Karkoszka, Beata Paluch. Kostiumy: Elżbieta Dyakowska, Elżbieta Kwasek. Projekt kostiumów: Ryszard Melliwa. Opracowanie muzyczne: Mieczysław Mejza. Nagranie: Andrzej Kaczmarczyk.

W przedstawieniu, obok niepełnosprawnych intelektualnie aktorów, udział wzięli uczniowie Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach.

2004 r. – „Wieża Babel”, spektakl na podstawie Biblii

Scenariusz: Anna Dymna. Głosu postaciom użyczyli: Anna Dymna, Jerzy Trela, Iwona Bielska, Beata Paluch, Ewa Kaim, Tadeusz Huk, Piotr Grabowski, Monika Jakowczuk, Jakub Przebindowski, Andrzej Kozak. Kostiumy: Elżbieta Dyakowska, Elżbieta Kwasek. Projekt kostiumów: Ryszard Melliwa. Opracowanie muzyczne: Mieczysław Mejza. Nagranie: Andrzej Kaczmarczyk.

2003 r. – „Potop”, spektakl na podstawie Biblii

Scenariusz: Anna Dymna. Głosu postaciom użyczyli: Anna Dymna, Jerzy Trela. Kostiumy: Elżbieta Dyakowska, Elżbieta Kwasek. Projekt kostiumów: Ryszard Melliwa. Opracowanie muzyczne: Mieczysław Mejza. Nagranie: Andrzej Kaczmarczyk.

2002 r. – „Wygnanie Adama i Ewy z Raju”, spektakl na podstawie Biblii

Scenariusz: Anna Dymna. Głosu postaciom użyczyli: Anna Dymna, Krzysztof Orzechowski, Ewa Kaim, Piotr Grabowski, Jerzy Nowak. Kostiumy: Maria Walczowska, Maria Chochoł. Projekt kostiumów: Ryszard Melliwa. Opracowanie muzyczne: Mieczysław Mejza. Nagranie: Andrzej Kaczmarczyk.

2001 r. – „Stworzenie świata”, spektakl na podstawie Biblii

Scenariusz: Anna Dymna. Głosu postaciom użyczyli: Anna Dymna, Krzysztof Orzechowski. Kostiumy: Maria Walczowska, Maria Chochoł. Projekt kostiumów: Ryszard Melliwa. Opracowanie muzyczne: Mieczysław Mejza. Nagranie: Andrzej Kaczmarczyk.

Historia

Teatr „Radwanek powstał w 1990 r. Nazwa grupy pochodzi od rycerza Radwana, założyciela Radwanowic, który, według starych podań, odznaczył się niebywałym męstwem w czasie wyprawy króla Bolesława Śmiałego na Ruś Kijowską. Autorką postaci Radwanka jest Iza Maroń, imienia – Janek Świątek. Pierwszymi opiekunkami grupy były Katarzyna Rząsa oraz Dorota Papież. Zrealizowały z zespołem m.in. „Małego Księcia”, „Kopciuszka”, „Jasia i Małgosię” oraz, wspólnie z uczniami radwanowickiej szkoły podstawowej, „Jasełka”. Od połowy lat 90. Ubiegłego wieku pracą z niepełnosprawnymi intelektualnie aktorami zajmują się Maria Krzystanek i Jolanta Toboła. Anna Dymna pomaga im w pracy od 1999 roku. Aktorka jest reżyserem inscenizacji „Radwanka” i autorką większości scenariuszy do jego przedstawień.

Dołącz do newslettera