fbpx

Co robimy

Rehabilitacja PFRON

Program „Wsparcie osoby niepełnosprawnej w rehabilitacji społecznej” to projekt fundacji dofinansowywany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W latach 2008-2017 fundacja prowadziła program „Wsparcie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej – asystent osobisty”, projekt dofinansowywany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Od 2019  roku realizujemy nowy projekt „Wsparcie osoby niepełnosprawnej w rehabilitacji społecznej”

Działaniami obejmowane są osoby niepełnosprawne z co najmniej umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które zgłosiły się z prośbą o wsparcie i spełniły warunki zawarte w projekcie. Program polega na systematycznej, całorocznej rehabilitacji prowadzonej w domu lub wybranym przez podopiecznego ośrodku rehabilitacyjnym.

Głównym celem projektu jest zwiększenie, poprzez systematyczną rehabilitację, samodzielności osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że dzięki temu poprawi się jakość życia tych osób oraz poszerzą się szanse na ich dalszy rozwój.

Przebywanie z osobami niepełnosprawnymi, rozmowy z nimi i ich rehabilitantami bądź opiekunami utwierdziły nas w przekonaniu, że jednym z trudniejszych zadań, z jakimi borykają się one w codziennym życiu, to pozyskanie środków na stałą rehabilitację. Dlatego też zdecydowaliśmy się na  realizacje tego projektu. Zyskuje na tym nie tylko sama osoba niepełnosprawna, ale również jej rodzina i najbliższe otoczenie.

Od 2008 roku objęliśmy opieką 547 osób.

Uwaga: realizacja kolejnych edycji programu uzależniona jest od dotacji i realizacji projektów przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komplet dokumentów należy złożyć do 15 grudnia roku poprzedzającego kolejną edycję programu.

Niezbędne dokumenty

  • podanie z prośbą o pomoc, które powinno zawierać oryginalny podpis osoby zainteresowanej, rodzica lub prawnego opiekuna
  • pisemne wyrażenie zgody i upoważnienie na weryfikację informacji dostarczonych Fundacji  oraz oświadczenie o zgodności danych osobowych (załącznik nr 1)
  • zaświadczenie o dochodach rodziny
  • zaświadczenia lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia lub wypis ze szpitala nie starszy niż 6-miesięczny
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • dane kontaktowe (załącznik nr 2)
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)
  • zaświadczenie z opieki społecznej potwierdzające sytuacje rodzinną

Przed wysłaniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji, czy wszystkie niezbędne dokumenty zostały przez Państwa przygotowane.

Wskazane dokumenty należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków

Dołącz do newslettera