fbpx

Druki PIT

Druki PIT do pobrania

PIT-28 za rok 2023 PIT-28S za rok 2023 PIT-36 za rok 2023

PIT-36S za rok 2023 PIT-36LS za rok 2023 PIT-36L za rok 2023

PIT-38 za rok 2023 PIT-39 za rok 2023 PIT-37 za rok 2023

Załączniki do deklaracji PIT

Załączniki do deklaracji PIT

W Polsce obowiązuje 9 druków PIT, które służą do rozliczenia dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym. Wybór odpowiedniego druku zależy od rodzaju uzyskiwanych dochodów i innych okoliczności.

Lista druków PIT:

PIT 28 druk – przeznaczony jest dla osób osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

PIT 36 druk – przeznaczony jest dla osób osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie podatku liniowego, z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej.

PIT 36L druk – przeznaczony jest dla osób osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które prowadzą księgi rachunkowe.

PIT 36S druk – przeznaczony jest dla osób osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które prowadzą księgę przychodów i rozchodów.

PIT 37 druk – przeznaczony jest dla osób osiągających przychody z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło lub zlecenie, najmu prywatnego, z tytułu świadczeń z zagranicy, z udziału w funduszach inwestycyjnych, z tytułu odszkodowań i zadośćuczynień oraz z innych źródeł.

PIT 38 druk – przeznaczony jest dla osób osiągających przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, akcji, udziałów w spółkach kapitałowych i innych papierów wartościowych.

PIT 39 druk – przeznaczony jest dla osób osiągających przychody z tytułu wygranych w loteriach, grach liczbowych i innych grach o charakterze losowym.

Druk PIT OP – przeznaczony jest dla osób, które otrzymują wynagrodzenie za pracę od pracodawców, którzy nie są zobowiązani do rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za swoich pracowników.

Grupy podatników rozliczających się za pomocą poszczególnych druków PIT

PIT-28

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które osiągnęły przychody w wysokości nieprzekraczającej 2 mln euro w roku podatkowym.

PIT-36

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie podatku liniowego,

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej,

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które osiągnęły przychody w wysokości przekraczającej 2 mln euro w roku podatkowym.

PIT-36L

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które prowadzą księgi rachunkowe.

PIT-36S

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które prowadzą księgę przychodów i rozchodów.

PIT-37

osoby fizyczne osiągające przychody z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło lub zlecenie, najmu prywatnego, z tytułu świadczeń z zagranicy, z udziału w funduszach inwestycyjnych, z tytułu odszkodowań i zadośćuczynień oraz z innych źródeł.

PIT-38

osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, akcji, udziałów w spółkach kapitałowych i innych papierów wartościowych.

PIT-39

osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu wygranych w loteriach, grach liczbowych i innych grach o charakterze losowym.

PIT-OP

osoby fizyczne, które otrzymują wynagrodzenie za pracę od pracodawców, którzy nie są zobowiązani do rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za swoich pracowników.

Dołącz do newslettera