fbpx

Komu pomagamy

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualną definiuje się jako obniżone możliwości intelektualne, niski iloraz inteligencji (poniżej 70 w skali Wechslera) oraz ograniczoną możliwość przystosowania społecznego. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną posiadają problemy w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym oraz adaptacyjnym. W zależności od deficytów rozwojowych, wyróżnia się cztery stopnie niepełnosprawności intelektualnej: głęboki, znaczny, umiarkowany i lekki. Niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą, lecz trwałym stanem zmniejszenia możliwości rozwojowych. Osoby o głębokim i znacznym stopniu niepełnosprawności intelektualnej nie są w stanie funkcjonować bez pomocy innych osób.

Warto wiedzieć

Ośrodki terapeutyczne

Nasi podopieczni, dorośli niepełnosprawni intelektualnie, inaczej odbierają świat. Niektórzy o pomoc nie potrafią nawet prosić. Dlatego wybudowaliśmy i prowadzimy dla nich dwa ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne: „Dolinę Słońca” w Radwanowicach oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubiatowie. Tam czują się szczęśliwi.

Projekty

Festiwal Zaczarowanej Piosenki, „Albertiana”, „Akademia Odnalezionych Nadziei”, Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”, „Małe Kilimandżaro” – dzięki tym oraz kilku innym projektom zmieniamy społeczny wizerunek osób niepełnosprawnych, pomagamy im w edukacji, w realizacji marzeń i pasji. Sprawiamy, że czują się pełnowartościowymi ludźmi, a świat dostrzega ich niezwykłość i siłę.

Pomoc indywidualna

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z siedzibą w Krakowie pomaga osobom chorym i niepełnosprawnym (w szczególności dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną). Wysokość udzielanego wsparcia jest uwarunkowana posiadanymi przez nas środkami. Opiera się na zasadach ściśle określonych w statucie Fundacji. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie.

Nasze subkonta

Subkonto jest to wydzielona część konta, na którym w zależności od określonego w porozumieniu celu gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby. Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców, do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana. Obecnie fundacja, prowadząc bezpłatnie blisko 150 subkont dla osób ciężko chorych oraz niepełnosprawnych, nie otwiera już nowych.

Numer konta bankowego dla wpłat na subkonta:
Santander Bank Polska SA Swift: WBKPPLPP
65 1090 1665 0000 0001 0373 7343
Z dopiskiem hasła subkontowicza

Od 1 stycznia 2020 r. aktualizacja stanu subkonta będzie następowała 15. dnia każdego miesiąca.

Strefa subkontowicza

Dołącz do newslettera