fbpx

Gdzie szukać pomocy

Instytucje, które mogą pomóc

Każda osoba, która potrzebuje pomocy dla siebie lub swoich bliskich, powinna pamiętać, że może również zwrócić się z prośbą o wsparcie np. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innej jednostki państwowej, która znajduje się najbliżej jej miejsca zamieszkania. Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl – znajdują się bardzo cenne informacje m.in.:

  • aktualnie obowiązujące akty prawne
  • wzory dokumentów
  • wykazy teleadresowe: wydziałów polityki społecznej, urzędów wojewódzkich, regionalnych ośrodków polityki społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz jednostek pomocy społecznej
  • kompendia wiedzy np. dla osób niepełnosprawnych

Warto również odwiedzić stronę internetową PFRON-u, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl.

Najlepiej skontaktować się z wybraną instytucją telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i przedstawić swoją sytuację. To pozwoli Państwu zaoszczędzić cenny czas i upewnić się, czy możecie Państwo do danej instytucji zwrócić się z prośbą o pomoc.

Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronach internetowych poszczególnych instytucji. Pracownicy tych placówek udzielają takich informacji również drogą telefoniczną.

Pomoc udzielana przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” specjalizuje się w pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym. Pracownicy Fundacji mają wykształcenie, przeszkolenie i wieloletnie doświadczenie z zakresu wspierania takich osób. Nie możemy udzielić wsparcia w przypadku, gdy ktoś zwraca się do nas np. z prośbą o pomoc w założeniu firmy, fundacji, lokalnej stacji radiowej czy gazetki. Chcąc znaleźć organizację pozarządową, która zajmuje się konkretną działalnością,  zachęcamy do odwiedzenie strony www.ngo.pl, na której znajduje się baza teleadresowa wszystkich organizacji pozarządowych działających w Polsce.

Uwaga! Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że materiały nadsyłane do naszej Fundacji takie, jak płyty z nagraniami i zdjęciami, książki, tomiki wierszy oraz dokumenty związane z prośbami o wsparcie nie będą do Państwa odsyłane. W związku z tym prosimy o nieprzesyłanie oryginałów tych materiałów, a zatem o przemyślaną wysyłkę.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Pomocy naszej Fundacji:

Co to jest subkonto?

Jest to wydzielona część konta, na którym w zależności od określonego w porozumieniu celu gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby. Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców, do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana. Obecnie nasza Fundacja, prowadząc bezpłatnie blisko 200 subkont dla osób ciężko chorych oraz niepełnosprawnych, nie otwiera już nowych.

Lista organizacji, w których można szukać możliwości otwarcia subkonta:

Subkonta dla dzieci i osób dorosłych

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Fundacja AVALON

Fundacja Splotu Ramiennego

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem”

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”

Fundacja „Jaś i Małgosia”

Subkonta dla dzieci

Fundacja „Mam serce”

Chorobą nowotworowa (dorośli)

Fundacja Rak’n’Roll

Onkofundacja Alivia

Białaczka i inne choroby krwi

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”

Dzieci z wadą serca

Fundacja „Cor Infantis”

Fundacja „Serce Dziecka”

Mukowiscydoza

Fundacja Matio

Polska Fundacja Wspierania Chorych na Fenyloketonurię, Mukowiscydozę i Inne Choroby Metaboliczne „Jaś i Małgosia”

Autyzm

Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom SILENTIO

Stwardnienie rozsiane

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Pomoc osobom niewidomym

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”

Pomoc osobom chorym na zespół Friedreicha

Fundacja „Samarytanin”

Dołącz do newslettera