fbpx

O nas

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” powstała 26 września 2003 r. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Głównym naszym celem jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. O transparentności naszych działań zaświadcza międzynarodowy certyfikat CAF International Validated Organization Badge.

Wybudowaliśmy i prowadzimy dwa ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne: „Dolinę Słońca” w podkrakowskich Radwanowicach i Warsztat Terapii Zajęciowej w nadbałtyckim Lubiatowie. Zajmujemy się także wspieraniem leczenia, rehabilitacji oraz edukacji. Do tej pory pomogliśmy ponad 40 000 osób chorych i niepełnosprawnych w całej Polsce. Funkcję prezesa fundacji Anna Dymna pełni społecznie.

Ideą, jaka od początku przyświeca naszym działaniom, jest wyrównywanie szans pomiędzy osobami sprawnymi i tymi, które określa się jako niepełnosprawne – pragniemy usuwać bariery mentalne, jakie oddzielają ich dwa pozornie odrębne światy. Służą temu m.in. realizowane przez nas projekty: Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”, Festiwal Zaczarowanej Piosenki, „Akademia Odnalezionych Nadziei”, „Indeks Marzeń”, Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Albertiana” i kilka innych.

Wyróżnienia przyznane Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

  • Flaga Rzeczypospolitej Polskiej – wyróżnienie Prezydenta RP
  • Pro Infantis Bono – nagroda Rzecznika Praw Dziecka RP
  • Lodołamacz 2007 – nagroda Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
  • Statuetka Konkursu Liderzy Ogólnopolskiego Systemu Zdrowia w kat. „Działalność na rzecz pacjenta”
  • Perły Medycyny – złota statuetka i dyplom uznania w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym „Perły Medycyny”
  • Dyplom Benemerenti – nagroda Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
  • Sukces Roku 2007 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny – nagroda miesięcznika „Menedżer Zdrowia”
  • „Najlepsi dla dzieci” Serce Gagi 2014 w kat. „Fundacje”
  • „Orły” tygodnika „Wprost”
  • Viventi Caritate – nagroda Funduszu im. bp. Jana Chrapka

Nasze logo opracowała Małgorzata Serafin, absolwentka Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nazwę dla swojej fundacji Anna Dymna zaczerpnęła z tekstu Mimo Wszystko, który wyryto na jednym z przytułków prowadzonych przez Matkę Teresę w Kalkucie.

Ludzie postępują nierozumnie,
nielogicznie i samolubnie –
kochaj ich mimo wszystko.

Jeśli czynisz dobro,
oskarżą cię o egocentryzm –
czyń dobro mimo wszystko.

Jeśli odnosisz sukcesy,
zyskujesz fałszywych przyjaciół
i prawdziwych wrogów –
odnoś sukcesy mimo wszystko.

To co budujesz latami,
może runąć w ciągu jednej nocy –
buduj mimo wszystko.

Ludzie w gruncie rzeczy
potrzebują twej pomocy,
mogą cię jednak zaatakować
gdy im pomagasz –
pomagaj mimo wszystko.

Dając światu najlepsze co posiadasz,
otrzymujesz ciosy –
dawaj światu najlepsze co posiadasz,
mimo wszystko.

Kent M. Keith

Początki działalności

Fundację „Mimo Wszystko” Anna Dymna zarejestrowała 26 września 2003 r. w XI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście. Założyła ją po to, by ratować grupę dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, które – na skutek nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 20 grudnia 2002 r. – utraciły prawo do korzystania z Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta w podkrakowskich Radwanowicach.

Po raz pierwszy o powołaniu swojej fundacji Anna Dymna poinformowała publicznie 21 grudnia 2003 r., w trakcie Gali Wolontariatu w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

20 lutego 2004 r., na terenie Schroniska dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, otwarte zostały Warsztaty Terapii Artystycznej prowadzone przez fundację „Mimo Wszystko”. Objęły one fachową opieką dwadzieścioro sześcioro dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

13 czerwca 2004 r., na krakowskim Rynku Głównym, po raz pierwszy zorganizowaliśmy Ogólnopolski Dzień Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”. Rok później, w ramach drugiej edycji wydarzenia, odbył się finał 1. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, kilkuetapowego konkursu dla utalentowanych wokalnie osób niepełnosprawnych, realizowanego wspólnie z Telewizją Polską SA.

W 2004 r. zainicjowało działalność Biuro Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, które skupia kilkuset wolontariuszy.

W 2005 r. rozpoczęliśmy dwie długoterminowe inwestycje: budowę ośrodków „Dolina Słońca” w podkrakowskich Radwanowicach i „Spotkajmy się” w nadbałtyckim Lubiatowie. Jednocześnie realizowaliśmy nowe projekty. Z roku na rok fundacja obejmowała opieką coraz większą liczbę osób chorych oraz niepełnosprawnych w całej Polsce.

W 2008 r. fundacja zrealizowała projekt „Każdy ma swoje Kilimandżaro”: dziewiątka osób, z różnego rodzaju dysfunkcjami fizycznymi, wyruszyła do Afryki, by zdobyć szczyt Białego Dachu Czarnego Lądu (5895 m n.p.m.) i udowodnić, że niepełnosprawność nie musi odbierać marzeń, a największe bariery tkwią w ludzkim umyśle. Wyprawa zakończyła się sukcesem. W tym samym roku, wspólnie z Filharmonią Krakowską, zorganizowaliśmy pierwszy koncert charytatywny na rzecz chorych i niepełnosprawnych artystów w trudnej sytuacji materialnej.

26 września 2013 r., w 10. rocznicę naszej działalności, uroczyście otwarliśmy nowoczesny ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny „Dolina Słońca” w Radwanowicach pod Krakowem. Rok później zapoczątkowały działalność Warsztaty Terapii Zajęciowej w nadbałtyckim Lubiatowie. Obie placówki wybudowaliśmy i prowadzimy głównie dzięki przekazywanym fundacji odpisom 1%.

14 listopada 2014 r. rozpoczął działalność wybudowany przez nas Warsztat Terapii Zajęciowej w nadbałtyckim Lubiatowie. Jest to jedyna tego rodzaju placówka w gminie Choczewo i okolicy.

Dołącz do newslettera