fbpx

RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Mimo Wszystko”, ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mimowszystko.org, tel.: 12 422 69 03

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.,

– kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe,

– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

– Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu,

– posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe,

– ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dołącz do newslettera