fbpx

Spotkajmy się

154. Dominik Rymer (rugbista na wózku) – 11.09.2014 r.

Gościem Anny Dymnej jest Dominik Rymer, tetraplegik poruszający się na wózku inwalidzkim. Jako młody człowiek uległ wypadkowi, swoje dorosłe życie zawodowe i rodzinne budował już jako osoba niepełnosprawna. Opowiada o swojej rodzinie, karierze zawodowej i osobach niepełnosprawnych, którym pomaga jako instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Dołącz do newslettera