Od Anny Dymnej

19.05.2015

Dajcie mi czas

Anna Dymna i dr Piotr Gajewski, red. naczelny miesięcznika Medycyna Praktyczna, podczas gali tegorocznego konkursu, fot.: Wojciech Karliński Rozstrzygnięto 4. Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza” im. Profesora Andrzeja Szczeklika. Nagrodzone utwory ukażą się w tomiku zatytułowanym „Dajcie mi czas”, który wydany zostanie przez Medycynę Praktyczną. Wstęp do niego napisała Anna Dymna. Aktorka zasiada w jury konkursu od pierwszej edycji.

www.zaczarowana.pl


Z życia Fundacji

19.05.2015

Rozliczenie zbiórki publicznej

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z siedzibą w Krakowie, ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, zawiadamia, że ze zbiórki publicznej przeprowadzonej od 29.04.2014 r. do 28.04.2015 roku, na podstawie decyzji 263/2014, wydanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w dniu 24.04.2014 roku, na 18.05.2015 uzyskała kwotę 272 445,04 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć 4/100 gr).www.republikamarzen.orgwww.biuromlodych.org

Aktualności

 • 29.07.2015

  Dla gminnej społeczności i nie tylko

  Blisko dwieście osób odwiedziło w miniony wtorek nasze Warsztaty Terapii Zajęciowej w nadbałtyckim Lubiatowie, żeby posłuchać poezji Wisławy Szymborskiej oraz twórców z terenu gminy Choczewo. Wiersze czytała Anna Dymna wraz z małżonkiem – prof. Krzysztofem Orzechowskim, dyrektorem Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
 • 27.07.2015

  Nagrodzono najlepsze projekty w Małopolsce

  W miniony piątek, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, wybrano laureatów 5. Konkursu „Małopolski Samorząd Równych Szans”. Z ramienia Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w konkursowej kapitule zasiadła wicedyrektor Janina Dudzik.
 • Krzysztof Globisz w roli Makbeta, fot.: Bartłomiej Sowa 23.07.2015

  Nieprawdziwe informacje prasowe

  W ostatnich dniach ukazały się w gazetach materiały, które sugerują, że – ze społecznych pieniędzy – Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” wybudowała basen w domu Krzysztofa Globisza, a nawet dostosowała cały ten dom do potrzeb powracającego do zdrowia aktora Narodowego Teatru Starego w Krakowie.
 • 23.07.2015

  Promujmy kobiety niezwykłe

  Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie ogłosił Konkurs Lady D im. Krystyny Bochenek. Kandydatury do niego mogą zgłaszać jednostki administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe, mass media, osoby fizyczne oraz placówki edukacyjne.

Przedstawiamy naszych Przyjaciół

 • 22.09.2014

  Fundacja MATIO

  Anna Dymna od dawna podkreśla, że chociaż cele organizacji pozarządowych bywają różne, to jednak cel mają taki sam. Dlatego nie powinny między sobą konkurować, lecz wzajemnie siebie wspierać oraz dzielić się doświadczeniami. Jedną z najbardziej zaprzyjaźnionych z Fundacją „Mimo Wszystko” organizacji jest MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.